Tuesday, 31 July 2012

Pembukaan Semula Kota Makkah

Pembukaan Semula Kota Makkah

1. Kota Makkah ialah tempat kelahiran Nabi Muhammad              s.a.w dan juga tempat kelahiran agama Islam.

2. Pada tahun 622 M. Nabi Muhammad s.a.w dan orang   Islam berhijrah ke Madinah kerana dakwah Islamiah tidak diterima sepenuhnya oleh orang Quraisy.

3. Nabi Muhammad s.a.w berjaya mendirikan kerajaan Islam dan akhirnya dapat menguasai semula kota Makkah pada tahun 630 M.

4. Kedatangan tentera Islam ke Makkah sangat dikhuatiri oleh orang Quraisy.Al-Abbas dan ketua Arab Quraisy,Abu Sufian memeluk Islam bukan kerana menyedari kepalsuan perjuangan mereka selama ini.

5. Nami Muhammad s.a.w menyediakan empat pasukan tentera iaitu pasukan Khalid bin al-Walid,Abu-Ubaidah al-Jarrah,Saad bin Ubadah dan Zubair bin al-Awwan.Kempat-empat pasukan tentera masuk ke Makkah dari arah yang berlainan iaitu utara,selatan,barat dan barat daya.Taktik ini telah membawa kejayaan.

    
No comments:

Post a Comment